Systemy p/poż.

Monitoring wizyjny

Systemy p/poż.

Systemy alarmowe

Systemy p/poż.

Systemy p/poż.
Systemy p/poż.

Wdrażamy rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pożarowe których celem jest ochrona ludzi i mienia.

Oferujemy:

  • Montaż profesjonalnych systemów przeciwpożarowych
  • Serwis i konserwacje systemów p.poż
  • Modernizacje i naprawę istniejących instalacji p.poż
  • Testy przeciwpożarowe

Pracujemy na systemach firmy Bosch.